Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
m/sec 1.1 1.5 0.6
Ο υπολογισμός των MAX & AVG γίνεται με μετρήσεις των τελευταίων 10 λεπτών

Τελευταία ανάγνωση: 
12.6.2024 - 21:40:39 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 284.0 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
Βόρειος / ΒορειοΔυτικός (Μαϊστροτραμουντάνας)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2