Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1      2      1   
0.57      1.65      0.84   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
21.1.2019 - 14:27:24 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 259 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
Δυτικός (Ζέφυρος ή Πουνέντες)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2