Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2      3      2   
2.19      3.31      2.59   m/sec
Ο υπολογισμός των MAX & AVG γίνεται με μετρήσεις των τελευταίων 10 λεπτών

Τελευταία ανάγνωση: 
22.7.2019 - 02:49:05 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 77 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
Ανατολικός / ΒορειοΑνατολικός (Γρεγολεβάντες)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2