Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3      3      2   
4.13      4.57      2.64   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
14.12.2018 - 05:04:05 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 36 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
ΒορειοΑνατολικός (Γρέγος)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2