Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1      2      1   
1.26      1.89      1.37   m/sec
Ο υπολογισμός των MAX & AVG γίνεται με μετρήσεις των τελευταίων 10 λεπτών

Τελευταία ανάγνωση: 
16.9.2019 - 01:42:05 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 126 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
ΝοτιοΑνατολικός (Σορόκος)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2