Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2      3      2   
2.72      5.06      2.50   m/sec
Ο υπολογισμός των MAX & AVG γίνεται με μετρήσεις των τελευταίων 10 λεπτών

Τελευταία ανάγνωση: 
18.10.2019 - 17:30:58 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 301 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
Δυτικός / ΒορειοΔυτικός (Πουνεντομαΐστρος)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2