Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3      3      3   
3.65      4.41      3.88   m/sec
Ο υπολογισμός των MAX & AVG γίνεται με μετρήσεις των τελευταίων 10 λεπτών

Τελευταία ανάγνωση: 
24.5.2019 - 22:43:30 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 236 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
ΝοτιοΔυτικός (Λίβας ή Γαρμπής)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2