Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3      3      1   
3.37      5.20      1.36   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
21.3.2019 - 04:05:39 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 210 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
Νότιος / ΝοτιοΔυτικός (Οστριογάρμπης)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2