Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3      4      3   
4.20      5.96      3.73   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
20.9.2018 - 15:41:18 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 321 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
ΒορειοΔυτικός (Μαΐστρος)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2