Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
m/sec 1.5 3.4 2.2
Ο υπολογισμός των MAX & AVG γίνεται με μετρήσεις των τελευταίων 10 λεπτών

Τελευταία ανάγνωση: 
20.7.2024 - 00:02:57 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 272.0 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
Δυτικός (Ζέφυρος ή Πουνέντες)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2