Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1      1      1   
0.63      1.09      0.56   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
22.11.2017 - 23:44:52 
Άνεμος: ΒορειοΔυτικός [ΒΔ]
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 323 Β Α Ν Δ
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2