Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
3      4      3   
5.15      6.57      4.76   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
17.8.2018 - 16:27:44 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 339 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
Βόρειος / ΒορειοΔυτικός (Μαϊστροτραμουντάνας)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2