Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1      1      1   
0.32      0.90      0.40   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
20.1.2018 - 08:40:17 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 93 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
Ανατολικός (Λεβάντες)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2