Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1      2      1   
0.76      1.81      1.04   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
20.10.2017 - 10:03:02 
Άνεμος: ΒορειοΑνατολικός [ΒΑ]
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 23 Β Α Ν Δ
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2