Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4      5      3   
7.82      8.17      5.25   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
22.2.2018 - 00:28:13 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 209 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
Νότιος / ΝοτιοΔυτικός (Οστριογάρμπης)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2