Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4      4      4   
5.59      6.82      5.45   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
26.5.2018 - 09:13:21 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 99 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
Ανατολικός (Λεβάντες)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2