Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2      4      4   
3.12      7.84      5.50   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
24.3.2018 - 00:20:45 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 54 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
ΒορειοΑνατολικός (Γρέγος)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2