Ανεμόμετρο
online

BF LAST MAX AVG
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1      1      1   
0.74      1.43      0.73   m/sec

Τελευταία ανάγνωση: 
17.7.2018 - 10:11:37 
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 --> --> 47 Β Α Ν Δ
Άνεμος:
ΒορειοΑνατολικός (Γρέγος)
 © Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών - v2.2